WeCreativez WhatsApp Support
Kalp ve Damar Hastalıkları hakkında tüm merak ettiklerinizi anında bize ulaştırabilirsiniz.
Merhabalar, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Ventriküler Septal Defektler (VSD)

Ventriküler Septal Defektler (VSD)

Ventriküler septal defekt (VSD), kalbin iki alt odasını (ventrikül) ayıran duvardaki (septum) bir deliktir. Ventriküler septal kusurlar genellikle başka herhangi bir doğum kusuru olmaksızın kendiliğinden oluşur. Uzmanlar, VSD’lerin her 500 bebekten 1’inde meydana gelen tüm doğuştan kalp kusurlarının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturduğunu tahmin ediyor.

VSD’nin belirtileri nelerdir?

VSD’nin semptomları ve tedavisi, deliğin boyutuna ve bulunduğu yere bağlıdır. Kusurun boyutu, kalbin işlevi üzerindeki etkilerini belirler. Ventriküller arasındaki açıklık geniş olduğunda, oksijen içeren kan vücuda dışarı çıkmak yerine sağ ventriküle geri akar. Sağ ventrikülden, bu oksijen içeren kan, akciğerlere geri pompalanır ve akciğer dolaşımında oksijene ihtiyaç duyan kanın yerini alır. Bu verimsiz kan akışı, kalbin daha fazla pompalamasına ve telafi etmeye çalışmasına neden olur.

Bunun sonucunda kalp büyüyebilir ve akciğer atardamarlarında yüksek tansiyon gelişebilir (pulmoner hipertansiyon). Büyük bir VSD’si olan bir kişi nefes darlığı, yorgunluk ve halsizlik yaşayabilir.

Kusur küçükse, tek semptom anormalliği genellikle kanın sağ ventriküle geriye doğru akmasından kaynaklanan yüksek sesli bir üfürümdür.

VSD nasıl teşhis edilir?

VSD nasıl teşhis edilir?

Ventriküler septal kusurlar sıklıkla doğumda veya doğumdan sonraki birkaç gün içinde teşhis edilir çünkü doktor ayırt edici üfürüm duyabilir. VSD’si tespit edilmemiş daha büyük çocuklar veya yetişkinler, onları bir doktora gönderen egzersiz veya kalp ritmi sorunları ile nefes darlığı yaşayabilir. Teşhis şunları içerebilir:

  • Göğüs röntgeni
  • Kalbin elektrik sistemini değerlendirmek için elektrokardiyogram
  • Doppler görüntülemeli Transtorasik Ekokardiyogram: Kalp odacıklarının boyutunu ve işlevini göstermek, kalp kapakçıklarının durumunu değerlendirmek ve VSD boyunca kan akışının hızını ölçmek için ultrason görüntüleri elde edilir.
  • Koroner arter hastalığı riski taşıyan hastalarda veya cerrahi onarım planlanıyorsa 40 yaş üstü hastalarda koroner anjiyografi.
  • Diğer ilişkili kardiyak anormallikleri tespit etmek için MRI

VSD her zaman tedavi gerektirir mi?

VSD her zaman tedavi gerektirir mi?

Küçük VSD’lerin yaklaşık yüzde 75’i yaşamın ilk yılında veya 10 yaşına kadar kendi kendine kapanır ve dikkatli izleme dışında herhangi bir tedavi gerektirmez. Orta ila büyük VSD’ler için kendiliğinden kapanma oranı yaklaşık yüzde 5 ila 10’dur. Bir VSD 10 yaşına kadar kapanmamışsa, muhtemelen kendiliğinden kapanma meydana gelmeyecektir; Bir yetişkinde bir VSD’nin kendi kendine kapanması nadirdir.

Herhangi bir semptomu olmayan bir VSD’si olan yetişkin muhtemelen müdahale gerektirmez, ancak yetişkin doğuştan kalp hastalığında uzmanlaşmış bir doktor tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. VSD, kalp veya akciğer sorunlarına veya semptomlarına neden olmasa da, onarılmamış VSD’leri olan yetişkinlerde, kalp kapakçık sorunları ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir kalp enfeksiyonu olan endokardit için normalden daha yüksek bir risk vardır.

VSD’li bir yetişkin ne zaman tedavi görmelidir?

Semptomlar geliştiren VSD’li bir yetişkin, yetişkin doğuştan kalp hastalığı konusunda bir uzmana danışmalıdır. Genellikle kalp ve akciğer problemlerini önlemek için tedavi önerilir. VSD tedavisi, ventriküller arasındaki deliği yamamak için yapılan bir ameliyattır. Genellikle göğüs kesisi ile açık kalp prosedürü olarak yapılır ve erişkin doğuştan kalp kusurlarında uzmanlaşmış bir cerrah tarafından yapılmalıdır. Cerrah, deliği dikişlerle (birincil onarım) veya bir suni kumaş yama (ikincil onarım) kullanarak kapatacaktır. Sonunda, kalp dokusu yamanın etrafında ve üzerinde büyür ve onu kasa dahil ederek emer.

Ameliyatsız seçenekler var mı?

VSD’leri onarmak için kateter tabanlı bir teknik kullanılabilir. Bu cerrahi olmayan prosedürde, uzun, ince bir tüp (kateter) kasıktaki bir kan damarına yerleştirilir ve kalp kusurunun bulunduğu bölgeye yönlendirilir. Kateterin içinden geçerek müdahaleci, bir kapatma cihazı kullanarak defekti kapatır. Cihaz yerleştirildikten sonra kateter geri çekilir.

VSD’nin cerrahi onarımını takiben kalp normal çalışıyor mu?

VSD’si olan ve başka bir kalp veya akciğer sorunu olmayan kişilerde, kusurun onarılması kalbin normal işlevini geri yükler. Genellikle bu insanlar kısıtlama olmaksızın fiziksel aktivitede bulunabilirler. Bu aynı zamanda küçük, onarılmamış VSD’leri olan yetişkinler için de geçerlidir.

Anormal kalp ritimleri (aritmiler) veya kalp kapakçık sorunları gibi VSD ile ilgili komplikasyonları olan kişilerde bazı aktivite kısıtlamaları olabilir. Yetişkin doğuştan kalp hastalığı uzmanları, bilinen bir kalp kusuru (tamir edilmiş veya edilmemiş) olan herkesin herhangi bir düzenli fiziksel aktivite, spor veya egzersiz programına başlamadan önce bir kardiyoloğa danışmasını tavsiye eder.

VSD cerrahisinin başarı oranı nedir?

VSD’lerin cerrahi olarak kapatılması 1960’lara kadar yaygın bir prosedür haline gelmedi, bu nedenle sonuçlar ve yaşam beklentisi hakkında uzun vadeli veriler ancak şimdi toplanıyor ve analiz ediliyor. Mevcut veriler, kapalı VSD’leri olan ve başka kalp veya akciğer komplikasyonları olmayan yetişkinlerin normal bir yaşam sürmeyi bekleyebileceğini göstermektedir. Ameliyatın yaygın olarak kullanıldığı son 40 yılda, hastaların yaklaşık yüzde 6’sı yama çevresinde gelişen küçük sızıntıları kapatmak için yeniden ameliyat gerektirmiştir.

Ameliyattan sonra uzun vadeli problemler veya komplikasyonlar var mı?

Bir VSD’nin cerrahi onarımından sonraki ilk altı ay içinde, kalp iyileşirken kişi hala endokardit riski taşır. Kardiyologunuz, yaşamı tehdit eden bu durumdan kendinizi nasıl koruyacağınız konusunda size tavsiyede bulunabilir. Onarılmış VSD’leri olan kişilerde, VSD ameliyatından kalbe iyon oluşturan skar dokusunun neden olduğu kardiyak aritmiler daha sonraki yaşamlarında gelişebilir. Aritmiler için birkaç etkili tedavi mevcuttur; Kardiyologunuz aritminizin tedavi gerektirip gerektirmediği konusunda tavsiyede bulunabilir. Aritmi ve ani kardiyak ölüm riski, yaşamın ileri dönemlerinde VSD onarımı yapılan hastalarda daha yüksektir.

Ameliyattan sonra ne tür bir sürekli takip gereklidir?

Onarılmış VSD’si olan ve başka kalp sorunu olmayan kişiler ve küçük, onarılmamış, asemptomatik VSD’si olanlar bir kardiyolog tarafından düzenli olarak muayene edilmelidir, ancak genellikle düzenli olarak bir yetişkin doğuştan kalp hastalığı uzmanına görünmeleri gerekmez. VSD onarımından sonra kapak hastalığı, aort koarktasyonu veya aort yetersizliği veya akciğer sorunları gibi başka konjenital anormallikleri olan veya kardiyak komplikasyonlar yaşayanlar, erişkin konjenital kalp hastalığında bir uzman görmeye devam etmelidir.

Hamilelik ve VSD

Hamilelik ve VSD

Onarılmış VSD’leri ve normal kalp fonksiyonu olan veya küçük, asemptomatik VSD’leri olan kadınlar, hamilelik sırasında normalden daha yüksek bir sorun riski olmadan çocuk sahibi olabilirler. Onarılmamış VSD’si veya kalp ve/veya akciğer komplikasyonları olan kapalı bir VSD’si olan ve hamile kalmak isteyen kadınlar, bir yetişkin doğuştan kalp hastalığı uzmanı ve yüksek riskli gebelik uzmanından tavsiye almalıdır . Uygun doğum öncesi bakım ve izleme ile bu kadınlar genellikle başarılı gebeliklere de sahip olabilirler.

Yüksek anne ölüm oranları nedeniyle büyük VSD’leri ve pulmoner hipertansiyonu olan kadınlarda gebelik önerilmez.

Erkekte veya kadında herhangi bir türde doğuştan kalp kusuru varsa, bebeklerinde doğuştan kalp kusuru olma riski normalden daha yüksektir.

Eisenmenger Sendromu

Eisenmenger Sendromu

VSD’li kişilerin yaklaşık yüzde 10’u, sol ve sağ ventriküller arasındaki basınç farkından kaynaklanan karmaşık bir dizi sorun olan Eisenmenger Sendromu geliştirir.

Erken dönemde kan, septumdaki büyük açıklıktan geriye doğru ve sağ ventriküle akar ve pulmoner arterleri doldurur. Zamanla pulmoner arter duvarlarının kalınlığında ve elastikiyetinde değişiklikler meydana gelir ve bu damarlarda yüksek tansiyon (pulmoner hipertansiyon) oluşur. Kan damarları elastikiyetini kaybettikçe, kalp daha fazla pompalayarak zayıflamasına ve sağ kalp yetmezliğine neden olur. Akış daha sonra VSD boyunca tersine döner ve düşük oksijenli kanın sistemik dolaşıma akmasına neden olur. Bu, siyanoz (genellikle mavi dudaklar ve ekstremiteler olarak görülen düşük kan oksijeni) ve diğer bazı komplikasyonlara neden olabilir.

Bu kişilerde ayrıca atriyal fibrilasyon (üst kalp odacıklarında ritim bozukluğu), pulmoner arterlerde anevrizmalar ve diğer komplikasyonlar gelişebilir. Eisenmenger Sendromlu kişilerin ortalama yaşam beklentisi 40 yıldan azdır. Daha yeni tıbbi tedaviler ve yakın tıbbi müdahale, bu hastalarda sonuçları önemli ölçüde iyileştirebilir.

Call Now Button