WeCreativez WhatsApp Support
Kalp ve Damar Hastalıkları hakkında tüm merak ettiklerinizi anında bize ulaştırabilirsiniz.
Merhabalar, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Mitral Kapak Tamiri

Mitral Kapak Tamiri

Mitral kapak hastalığı olan birçok hasta , şiddetli bir yetersizlik olsa bile şikayeti olmayabilir. Hastalar çoğunlukla nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı, şişme, enerji kaybı gibi şikayetlerle doktora başvurur.

Mitral kapak yetersizliği nasıl teşhis edilir?

İlk adım, danışanı stetoskopla dinlemeyi içerir. Doktor, bir stetoskop kullanarak, anormal bir kapaktan çalkantılı kan akışını temsil eden bir üfürüm duyar . Teşhis bir ekokardiyografi ile doğrulanır . Ultrason, doktorun kalp kapakçıklarını görselleştirmesine ve kaçağın ciddiyetini ve nedenini belirlemesine izin vermek için bir ekokardiyogramda kullanılır. Çoğu hastada, kapağı görselleştirmek için standart bir transtorasik (göğüs derisine yerleştirilen bir prob) yeterlidir. Kapağın daha yakından görselleştirilmesi için bazen bir transözofageal ekokardiyogram (ağızdan yemek borusuna geçen bir sonda) gereklidir; bu ayaktan yapılabilen bir tanı prosedürüdür.

Mitral kapak prolapsusu nedir?

Mitral kapak prolapsusu, mitral kapak yaprakçıklarının gevşek olduğu yaygın bir durumdur. Mitral kapak prolapsusu ekokardiyografi ile teşhis edilir. Mitral kapak prolapsusu olan hastaların çoğunda kapak kaçağı yoktur ve ameliyat gerektirmez. Sarkma olan bir kapakta ciddi bir kaçak varsa, ameliyat düşünülmelidir.

Mitral kapak prolapsusu nedir

Mitral kapak prolapsusu nedir

Mitral kapak yetersizliğinde cerrahi onarım için endikasyonlar nelerdir?

Yetmezlik şiddetli olduğunda ameliyat düşünülmelidir. Çoğu merkezde, yetersizlik (sızıntı) 0’dan 4’e kadar bir ölçekte derecelendirilir; 0 sızıntı yok ve 4 ciddi bir sızıntıdır.

Sızıntının 4 (şiddetli) olarak derecelendirildiği hemen hemen tüm hastalarda ve sızıntının 3 (orta derecede şiddetli) olarak derecelendirildiği bazı hastalarda cerrahi düşünülmelidir. Mitral yetersizliği olan bir hasta semptomlar geliştirdiğinde, kalp fonksiyonunda bir azalma veya kalp boyutunda bir artış olduğunda, neredeyse her zaman ameliyat önerilir. Bir hastada düzensiz bir kalp atışı olan atriyal fibrilasyon geliştiğinde de ameliyat düşünülmelidir. Şiddetli sızıntısı olan çoğu asemptomatik hastada ameliyat da önerilir. Şiddetli mitral yetersizliği olan asemptomatik hastalarda cerrahi, uzun vadeli sağkalımı iyileştirir. Aksine, semptomların veya kalp fonksiyonundaki değişikliklerin gelişmesini beklemek, hastalarda kalıcı kalp hasarı bırakabilir.

Mitral kapak yetersizliğinde, kapağın tamir edilme şansı nedir?

Mitral yetersizliğinin en yaygın nedeni dejeneratif mitral kapak hastalığı adı verilen bir durumdur – buna mitral kapak prolapsusu, miksomatöz mitral kapak hastalığı ve gevşek mitral kapak da denir. Bu tür kapaklar, hastaların% 95’inden fazlasında mitral kapak tamiri edilebilir (değiştirilmek yerine).

Mitral kapağın minimal invaziv olarak mitral kapak tamiri edilme şansı nedir?

Yaklaşık% 60-80. Bir hasta dejeneratif bir kapak için izole mitral kapak ameliyatı gerektirdiğinde, çoğu vakada 5-7 cmlik bir cilt kesiği yoluyla operasyonu gerçekleştirebiliriz. Preoperatif testler, her hasta için en güvenli yaklaşımı seçmemizi sağlar. Sağ göğüste küçük bir kesi, orta hatta küçük bir kesi ve robot destekli prosedürler dahil olmak üzere birkaç farklı minimal invaziv yaklaşım şekli vardır. Birkaç yaklaşımdaki deneyim, sonuçları optimize ederek her hasta için en iyi prosedürü belirlememizi sağlar.

Prosedür Ayrıntıları

Minimal İnvaziv Mitral Kapak Onarımı

Günümüzde izole mitral kapak onarımlarının çoğu, göğsün sağ tarafında 5-7 cmlik bir kesi ile yapılabilmektedir.

Tam sternotomi

Tam sternotomi

Parsiyel sternotomi

Parsiyel sternotomi

Sağ torakotomi
Sağ torakotomi

Robotik

Robotik

Hastalar için birkaç minimal invaziv yaklaşım mevcuttur. Minimal invaziv yaklaşımlar, tek başına veya mitral kapak cerrahisi ile kombinasyon halinde aort kapağı veya triküspit kapak cerrahisine ihtiyaç duyan hastalar için de kullanılabilir.

Minimal invaziv yaklaşımların avantajları arasında daha hızlı iyileşme, daha az ağrı, daha az kan transfüzyonu ihtiyacı ve daha iyi kozmetik sonuç yer alır.

Mitral Kapak Onarım Cerrahisi – Cerrahi Teknikler

Arka yaprakçıkla ilgili sorunlar genellikle küçük bir dizi korda veya kapağın anormal kısmının küçük bir rezeksiyonu ile düzeltilir. Ön yaprakçık disfonksiyonu, yeni korda veya korda transferi yöntemleri ile mitral kapak tamiri edilebilir. Ön yaprakçık onarım teknikleri teknik olarak zordur ve en iyi sonucu elde etmek için yetenekli ve deneyimli bir cerrahi ekip gerektirir. Tüm onarımlar, kapağın çevresi (kenarı) etrafına yerleştirilmiş tam veya kısmi bir halka olan bir anüloplastiyi içerir.

Mitral Kapak Arka Yaprak Prolapsusu – Kapak Onarım Cerrahisi

Mitral kapak tamiri kalp cerrahisi sırasında, arka yaprakçık prolapsusu için en sık kullanılan teknik üçgen rezeksiyondur.

Üçgen Rezeksiyon Mitral Kapak Onarımı

Arka yaprakçığın serbest kenarında yırtılmış kordalar. Rezeke edilecek bölge belirlenir.

Arka yaprakçığı

Anormal segment kaldırılır. Yaprakcık kenarları birlikte dikilir.

Anüloplasti onarımı

Anüloplasti onarımı tamamlanır.

Mitral Kapak Ön Yaprak Prolapsusu – Kapak Onarım Cerrahisi

Ön kapakçık mitral prolapsus, onarımı daha karmaşıktır ve daha fazla cerrahi tecrübe gerektirir. Yırtılmış veya uzamış bir kordanın neden olduğu ön yaprakçık sarkmasını düzeltmek için, genellikle Gore-Tex materyalden yeni kordalar  oluştururuz . Bu Gore-Tex kordalar genellikle ömürlüktür. Ön yaprakçık prolapsusunun düzeltilmesi için kullanılan ikinci bir teknik, kordaların kapağın başka bir bölümünden anormal kordalı alana transferini içeren kordal transferdir. Her iki teknik de hastalar için mükemmel uzun vadeli sonuçlar sağlar.

Ön Yaprakçık Sarkmasının Düzeltilmesi için Gore-Tex korda

Ön Yaprakçık Sarkmasının Düzeltilmesi

Kopmuş korda

 

Korda Onarımı Sonrası

Korda Onarımı Sonrası

Gore-Tex sütürlerden korda yapılabilir. Papiller kasın başına bir Gore-Tex sütür yapıştırılır ve ardından bozulmuş olan ön yaprakçığın serbest kenarından geçirilerek destek sağlanır.

Uzun süreli dayanıklılık mükemmeldir. Yeni korda kopmaz veya uzamaz.

Ön Yaprak Sarkmasını Tedavi Etmek İçin Korda Transferi

Ön yaprakçık prolapsusunu düzeltmek için kordal transfer.

Arka yaprakçık kordaları, ön yaprakçığın desteklenmeyen serbest kenarına aktarılır. Arka yaprakçık daha sonra onarılır. Bir bez annüloplasti bandı onarımı tamamlar.

Mitral Kapak Onarımı – Özel Durumlar

Mitral Kapak Onarımı ve Atriyal Fibrilasyon

Mitral kapak hastalığı olan birçok hastada atriyal fibrilasyon (anormal bir kalp ritmi) vardır. Bu hastalar için, mitral kapak onarımı sırasında atriyal fibrilasyonu iyileştirmek amacıyla bir ablasyon (Maze prosedürü) gerçekleştirilir. Atriyal fibrilasyonu olan bazı hastalarda, sternotomi (standart) yaklaşım en iyi sonuçları sağlayabilir.

Tekrarlayan Mitral Yetersizliği ile Mitral Kapak Onarımı

Nadir durumlarda, mitral kapak onarımı zamanla başarısız olabilir. Cerrahların çoğu bu tür kapakçıkları değiştirme eğilimi içerisindeyken, esasen yeniden onarılabilir ve mükemmel uzun vadeli dayanıklılık ve mitral kapak onarımıyla birlikte gelen önemli avantajlar sunar.

Tekrarlayan Mitral Yetersizliği ile Önceki Kalp Cerrahisi

Bazen, daha önce baypas ameliyatı, aort kapağı ameliyatı veya başka bir kalp ameliyatı geçirmiş bir hasta, mitral kapakta yeni bir sorun geliştirir. Bu re-operatif durumlarda da,  yetersizlik gelişen mitral kapaklar güvenli ve etkili bir şekilde onarılabilir.

Endokardit İçin Mitral Kapak Onarımı

Enfeksiyon bir mitral kapağa (endokardit) zarar verdiğinde, onarım özellikle zordur. Bu tür hastaların çoğunda mitral kapağı başarıyla onarılabilmektedir.

Mitral Kalsifikasyon

Nadiren, mitral yetersizliği olan bir hastada kapakçıklarda veya anulusta yaygın kalsiyum birikintileri olur. Kalsifikasyon, onarımı zorlaştırır ve gelişmiş cerrahi tekniklerin uygulanmasını ve sağlam bir muhakeme gerektirir.

Riskler / Faydalar

Kalp Kapaklarınız

Kalp Kapaklarınız

Mitral Kapak Tamirinin Avantajları: Onarım Neden Değişimden Daha İyi?

Mitral kapak onarımı, mitral kaçağı (yetersizlik) olan hemen hemen tüm hastalar ve daralmış (stenotik) mitral kapağı olan birçok hasta için en iyi seçenektir .

Kapak değişimine kıyasla mitral kapak onarımı, daha uzun vadeli sağkalım, kalp fonksiyonunun daha iyi korunması, komplikasyon riskinin daha düşük olmasını sağlar ve genellikle kan sulandırıcıların (antikoagülanlar) uzun süreli kullanımına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu nedenlerden dolayı, cerrahlar mümkün olduğunda mitral kapak onarımını tercih etmektedirler.

Mitral Kapak Onarımının Avantajları:

  • Daha iyi erken ve geç hayatta kalma (Daha uzun ömür!)
  • Daha iyi bir yaşam tarzı
  • Kalp fonksiyonunun daha iyi korunması
  • Daha düşük inme ve enfeksiyon riski (endokardit)
  • Kan sulandırıcılara gerek yok (antikoagülasyon)
Mitral Kapağınız

Mitral Kapağınız

 

Mitral Kapak Korda ve Papiller Kaslar

Mitral Kapak Korda ve Papiller Kaslar

 Mitral kapak cerrahisinin riski nedir?

Mitral kapak onarımı olan asemptomatik hastalar için, operatif risk yaklaşık 1000’de 1’dir. Semptomatik hastalarda risk% 1’in oldukça altında kalır. Koroner arter hastalığı veya cerrahi tedavi gerektiren diğer durumların varlığı kişisel riskinizi etkileyecektir. Doktorunuza cerrahi riskinizi sorun.

Mitral kapak onarımının dayanıklılığı nedir?

Mitral kapak onarımından sonra, hastaların% 95’i 10 yılda yeniden ameliyat gerektirmez ve bu rakam 20 yılda yaklaşık% 90’dır. Bu nedenle, başarılı bir mitral kapak onarımından sonra yeniden operasyon nadirdir. Kapak işlevini değerlendirmek için yıllık olarak bir ekokardiyogram önerilir. Ek olarak, kapak ameliyatı geçiren hastalar enfeksiyondan korunmak ve endokardit (kapak enfeksiyonu) riskini azaltmak için dikkatli olmalıdır .

 Mitral Kapak Onarımının Avantajları

  • Daha iyi erken ve geç hayatta kalma
  • Daha iyi bir yaşam tarzı
  • Kalp fonksiyonunun daha iyi korunması
  • Daha düşük inme ve enfeksiyon riski (endokardit)
  • Kan sulandırıcılara gerek yok (antikoagülasyon)

Mitral kapak onarımı, mitral kapak değişiminden daha zordur ve deneyimli cerrahların kapağı onarma ve daha iyi bir sonuç elde etme olasılıkları daha yüksektir.

Call Now Button